Kezdőlap

Bemutatkozás

Vezetőség

Képcsarnokunk

Dugonics Díj

Dr.Máté László Díj

Virtuális múzeum

Tablóképek

Érettségi találkozók

Sajtóhírek

Kitüntetett tanárok

Emlékezünk

Tanévnyitók Toronyóra zenéi Közgyűlések Videók Volt tanáraink Tanévzárók

 

 
       

Információk egyesületi tagok, tanárok elhunytáról

Szomorúan veszünk búcsút elhunyt diáktársainktól és tanárainktól

Aki diáktársaink vagy tanáraink elhunytáról, esetleg temetésének időpontjáról információval rendelkezik kérjük jelezze Egyesületünknek, hogy az információt honlapunkon a többi diáktársunk számára is elérhetővé tegyük.

 

2022

Batha Kálmánné 1947. május 31-én született Madarason. 1970. augusztusától 1999. februárig volt

a Vajda János Gimnázium matematika-fizika szakos tanára.

Tanítványaival való kapcsolatát végig a kölcsönös tisztelet, szeretet és bizalom jellemezte.

1990-ben a matematika munkaközösség vezetője lett. Munkája során mindig sok segítséget

nyújtott kollégáinak szakmailag és módszertanilag egyaránt.

Tanítványai közül többen jutottak be országos versenyek döntőjébe és nagyon sokan

felvételiztek természettudományi, műszaki és közgazdaságtudományi egyetemekre, főiskolákra.

Az általa felkészített tanulók mindig kitűnően megállták helyüket a felsőoktatási intézményekben.

Nagy szerepe volt az emelt szintű matematikai fél-osztály tantervének kidolgozásában és a

képzés elindításában.

Munkájának elismeréséül 1998-ban Apáczai Csere János Díjat kapott.

Igényes, következetes és eredményes munkája eredményeképpen nőtt az iskola elismertsége,

vonzása, hírneve. 1999-ben igazgatói megbízást kapott a Bibó István Alternatív Gimnázium

és Szakközépiskolában. Nyugdíjba vonulásáig végzett 9 éves áldozatkész munkája során

alakította ki az iskola sajátos arculatát és képzési rendszerét. 

Jó munkája elismeréseként 2007-ben Hévíz Városért kitüntetést kapott. 

 

2021

Életrajzi adatok     Zombory Zoltán 1959-ben érettségizett a gimnáziumban (tablókép)

                                                           Z. Szabő László  1953-ban a C osztályban érettségizett Gimnáziumunkban (tablóképe) 

Lukács János 1965-ben a C osztályban érettségizett a Gimnáziumban (Tablóképe)

Huppán András 1961-ben a D osztályban érettségizett a gimnáziumban (Tablókép)

 

Fogarasi Erzsébet tablóképe

 

Csöndör Gyöngyi 1974-ben a B osztályban érettségizett a Gimnáziumban (Tablókép)

 

Jobs Viktória 1962-ben a C osztályban érettségizett a Gimnáziumban (tablókép)

Varga Zoltán a Gimnázium igazgatója volt 2005-től 2007-ig

 

Bucsy Mária  1967-ben érettségizett az E osztályban  (tablókép)

Hegyi Ibolya 1969-ben érettségizett a C osztályban (tablóképe)

 Tóth-Pál Sára 1956-ban a B osztályban érettségizett Gimnáziumunkban -tablókép-

Berkes Mária 1956-ban a B osztályban érettségizett Gimnáziumunkban -tablókép-

 

2020

Fogarasi Erzsébet tablóképe

Müller Károly diáktársunk 1964 -ben érettségizett a gimnáziumban (tablókép)

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Salamon Zsigmond, a gimnázium 10. B osztályos tanulója,
2020. október 22-én egy szerencsétlen baleset során elhunyt.
Emléke örökké szívünkben él.

Temetése 2020. október 31-én (szombat) volt a keszthelyi

Új Köztemetőben.

 

Ullrich Nándor 1961-ben a B osztályban érettségizett a Gimnáziumban (Tablókép)

Sebők Ferdinánd 1953-ban végzett Gimnáziumunkban a  4-B osztályban (tablókép)

 

Arany Mária 1975-ben az A osztályban érettségizett Gimnáziumunkban (Tablókép)

Hun László 1968-ban érettségizett a 4.C osztályban (Tablókép)

Az 1957-ben végzett 4-B osztály tablóképe

Darvas Ottó 1953-ban érettségizett Gimnáziumunkban (Tablóképe)

 

2019

Kiss Márta 1956-ban a B osztályban érettségizett (Tablókép)

 

Vida János a Gimnáziumban 1963-ban a D osztályban érettségizet (Tablókép)

Pethő Attila 1983-ban az A osztályban érettségizett Gimnáziumunkban (tablókép)

Mogyorósi Margit 1964-ben a D osztályban érettségizett

1971 A. osztály tablóképe

1957 C. osztály tablóképe

1996. D. osztály tablóképe

1964 B. osztály tablóképe

Kertész Julianna 1953-ban érettségizett a C osztályban (Tablóképe)

Keveházy Enikő 1959-ben érettségizett a C osztályban (Tablókép)

2018

Bővebben Lőrincz Lajos tanár úrról

Jankovics Jenő 1949-ben érettségizett a Gimnáziumban (Tablókép)

Tarnócay Miklós 1943-ban érettségizett a Gimnáziumban (tablókép)

Futó Ibolya 1967-ben érettségizett a E osztályban (tablókép)

Bozzay Gyula 1949-ben érettségizett a Gimnáziumban (Tablókép) 

 

Simon Margit 1960-ban a D osztályban érettségizett. Tablókép

Neupor Iván 1960-ban a D osztályban érettségizett. Tablókép

Horváth Zoltán 1950-ben érettségizett a gimnáziumban (tablókép)

Bővebben Nagy Ferencről.  Nagy Ferenc 1949-ben érettségizett a gimnáziumban, tablókép

Kemendy Borbála 1960-ban érettségizett a B osztályban (tablókép)

Németh László 1953-ban érettségizett a C osztályban (tablókép)

 

Nagy Zsuzsanna 1965-ben a C osztályban érettségizett. tablókép

2017

Ferenczy Lajos 1949-ben érettségizett a gimnáziumban (tablókép)

Szigeti Ernő 1959-ben a C osztályban érettségizett (tablókép)

 

Fájó szívvel tudatjuk,hogy

DR. BERTALAN ZOLTÁNNÉ

szül. Z. Szabó Zsuzsánna 78 éves korában 2017. szeptember 21-én elhunyt.

Temetése 2017. október 6-án (pénteken) 14.30-kor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben.

Gyászoló család

 

Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették,hogy
Dr. Beivel Zoltán állatorvos
Szeptember 11-én 84 éves korában elhunyt.
Szeretett halottunkat 2017. szeptember 25-én 14,00 órakor a
keszthelyi Kis Szent Teréz Plébánia templom kriptájába helyezzük örök nyugalomra.
Kérjük részvétüket egy szál virággal fejezzek ki.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak.
Szerető családja. Emlékét megőrizzük!
 

"Elfeledni téged nem lehet,
Csak megtanulni élni nélküled."

Mély fájdalommal tudatjuk

DEMJÉNNÉ FREY KATALIN a Gimnázium volt tanára 75 éves korában elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2017. szeptember 15-én, pénteken 12 órakor lesz a keszthelyi Új Köztemetőben.
Kérjük, aki utolsó útjára elkíséri, egy szál virággal búcsúzzon tőle.

Gyászoló gyermekei

„szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket” (Jn, 15, 12)
 

Mély fájdalommal és szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy Édesanyánk,
dr. Gáspárdy Lászlóné született dr. Tilly Ilona
nyugalmazott belgyógyász és üzemi főorvos
Budapesten, 2017. április hó 26. napján, életének 82. évében megtért Teremtőjéhez.
Szeretett halottunk hamvait görög katolikus szertartás szerint megtartott gyászmise keretében
2017. május hó 25. napján 11,00 órakor a Szent Anna-templomban (1052 Budapest, Szervita tér 6.) helyezzük örök nyugalomra.

 

 

Diáktársunk életének 66. évében 2017. 03. 13-án tragikus hirtelenséggel elhunyt.

 

Prof. Dr. Zalai-Gaál István (1951-2017)

 

Bővebben Gaál Istvánról     Tablóképe

 

Unger Vera a gimnáziumban érettségizett 1957-ben az A osztályban

Dr. Kaposi Károlyné Bán Mária az 1953-ban végzett A osztály osztályfőnöke volt

 

Dr. Nagy Józsefné Skultéti Ilona az 1961-ben végzett 4.A osztály osztályfőnöke volt (Tablókép)   

 

Potharn Ilona tablóképe

Szabó István diáktársunk 2017. január 6-án elhunyt Budapesten

Temetése 2017. január 27-én a Cinkotai u. (Budapest) temetőben volt

Szabó István tablóképe

2016

Lóki Ferenc

(Vajda János Gimnázium 1954 - 58, A osztály) volt Tapolca, Kazinczy tér 15/B szám alatti lakos, a Vajda János Öregdiákok Egyesületének tagja 2016. december 25-én elhunyt. (Tablóképe)

 

Mangliár Zsuzsanna

diáktársunk (sz.: 1937. 12. 08., érettségi éve: 1956/A)

2016. szeptember 07-én Torontóban elhunyt.

Dr. Takács Nándor Jusztin temetése

Fájó szívvel tudatjuk , hogy egykori diáktársunk Németh János 2016. április 27-én elhunyt .

Kiricsi László 1939-ben érettségizett a Gimnáziumban, osztályfőnöke Dr. Klempa Károly volt

2015

Mauchart Annamária diáktársunk elhunyt Budapesten

Krupla Marianna 1972-ben a B osztályban érettségizett

Bedi Éva Katalin 1965-ben a C. osztályban érettségizett

 

Terescsik Lászlóné Nagy Katalin

elhunyt Budapesten 2015. február 12-én

 

1964-ben a C. osztályban érettségizett. (Tablóképe)

Fáy András

diáktársunk, a Mahart nyugállományú vezérigazgatója hosszan tartó, türelemmel viselt betegsége után 2015. februárjában elhunyt.

(Érettségi éve: 1966 4.D)

 

2014

Frankó Pál 1949-ben érettségizett

A CSORNAI PREMONTREI PRÉPOSTSÁG

a Győri, a Váci és a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye, valamint a gyászoló Rokonság nevében is fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatjuk, hogy rendtársunk,

DR. KOVÁCS IMRE ENDRE

premontrei kanonok, gyémántmisés áldozópap em. perjel, c. esperes, ny. plébános életének 89., szerzetességének 71., papságának 66. évében, miután hosszú betegségét türelemmel viselte, szentségekkel megerősítve 2014. október 28-án este a csornai kórházban csendesen elhunyt, visszaadva lelkét Teremtőjének.

Az engesztelő szentmise és holttestének beszentelése a csornai premontrei templomban lesz november 7-én, pénteken, 18 órakor. Temetése november 8-án, szombaton, a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplomban 11 órakor kezdődő gyászmise után, 12 órakor lesz, a keszthelyi Szent Miklós temető premontrei kriptájában.

      Rendtársunk 1926. augusztus 28-án született Nemesgulácson. 1944. június 6-án Csornán öltötte magára a Premontrei Kanonokrend fehér ruháját. Örökfogadalmát Csornán 1948. június 7-én tette le. Pannonhalmán szentelték pappá 1949. július 10-én. A Rend 1950-s szétszóratása után a váci egyházmegyében szolgált: Csanyteleken, Szolnok-Belvárosban, Pesterzsébeten. és Szentesen káplán-hitoktatóként, majd végül a kecskeméti Szent Erzsébet templom igazgatójaként működött. A rendi élet újrakezdése után 1993-tól a csornai közösségben élt, ahol mint könyvtáros-levéltáros és alperjel, majd perjel tevékenykedett, s emellett lelkipásztori munkát végzett a prépostsági templomban, illetve Maglócán, tíz évig pedig a farádi plébániát vezette. Nagy érdemeket szerzett a türjei prépostság történetének megírásában, és a csornai prépostság illetve a magyar rendtörténet kutatásában. Ennek elismeréseként 2004-ben a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagjává választották.

„Minden jó, amit életemben tehettem, Istent dicsőítse!” (végrendeletéből)

Kovács Imre Endre a keszthelyi Premontrei Gimnáziumban érettségizett 1944.-ben. (Tablóképük)

2013

 

2013. február 21-én elhunyt

 

Dr. Szent-Gály Kálmán


a Vajda János Gimnázium volt tanára.

 

Emlékét megőrizzük

 

 

Szalay Csaba 1955-ben a B osztályban érettségizett

 

Cseh Zsigmond

Hévíz város szülötte

Keszthelyi Premontrei diák

Nyugalmazott ENSZ főtanácsos

A Genfi Magyar Egyesület volt elnöke

Keszthely város Magisztrátusának tiszteletbeli tagja

A Magyar Köztársaság Tisztikeresztjének birtokosa

 

Hosszú betegség után, életének 82. évében, Genfben örök nyugalomra szenderült

 Cseh Zsigmond a Gimnáziumunkban érettségizett (tablókép)

 

 

 2013. január 7-én elhunyt 

 

Kránicz Matild

 

a Vajda János Gimnázium volt tanára

 

Emlékét megőrizzük

 

 

 

2012

 

Hinterauer László a Gimnáziumunkban érettségizett (tablókép)

Zombory Tamás 1958-ban az A osztályban érettségizett

2011

Dr.Vértes Attila akadémikus

 

 

Darvas József Mihály

Joe Darvas

Diáktársunk 2011-ben Pretoriában (Dél- Afrika) elhunyt

Bővebben Darvas Józsefről

 

Enner Zsuzsanna (érettségi éve: 1968 IV/B.)

2010


Somogyi Magyar Lenke
keszthelyi diáktársunk,
Lóth Erzsébet Kata
diáktársunk, illetve nyugdíjas gimnáziumi tanár 
Dr.Faragó Tiborné Nagy Julianna Juckó nyugdíjas gimnáziumi tanár,

Máté László a Gimnáziumunkban érettségizett (tablókép)

 

2009


Kollár Tamásné
budapesti,
Kaszásné Mayer Ágnes
keszthelyi,
Bajnok Imre
keszthelyi,
Kovács Miklós
keszthelyi diáktársunk.


Nyugodjanak békében!