A Festetics Mauzóleum újjáépítés utáni avatása 2015. október 3.

Történeti áttekintés:

A Festetics családban a családi mauzóleum építésének ötlete már jóval Festetics (II.) Tasziló előtt megfogant. 1819-ben, Festetics (I.) György halála után közvetlenül felvetődött a Festetics-mauzóleum emeltetésének szándéka, vagy még György, vagy már fia, László kezdeményezésére. Annyi bizonyos, hogy 1820-ra elkészültek Engel Ferenc bécsi építész tervei. (Engel nevéhez fűződik a gannai Esterházy-mauzóleum kivitelezése és a váli Ürményi-mauzóleum.) A francia forradalmi építészet hatását mutató tervek szerint a klasszicista stílusú építmény négyzet alapú hasában álló piramis formájú lett volna, amelyben két szinten kör alakú belső teret alakítottak volna ki. A mauzóleum végül  - valószínűleg anyagi okok miatt-nem valósult meg.

A Festetics (II.) Tasziló által építtetett keszthelyi Festetics-mauzóleumot Groffits Gábor (1880-1957) építészmérnök tervezte, aki megbízása idején a Keszthelyi Gazdasági Akadémia műszaki tanszékének tanára volt (1908-1930). Groffits korábban már komolyan tanulmányozta a vasbeton építési technológiát, amelyet a mauzóleum esetében is felhasznált. Tanári és szakírói tevékenysége mellett számos mezőgazdasági épületet tervezett, és Keszthelyen is több épület őrzi keze nyomát, mint például az egykori akadémiai tangazdaság épületegyüttese. A mauzóleum 1925-ben készült el..
A Festetics család historizáló (neoklasszicista) mauzóleuma egy szabadon álló ravatalozó, kriptával. Formája a klasszikus templomarchitektúrát követi. A vasbeton szerkezetű, timpanonos, nyeregtetős épület az ókori görög templomokhoz hasonlóan lépcsős alépítményen áll. Két-két oldala azonos kiképzésű. A rövidebb oldalakat lezáró pillérek között a gerendázatot két dór oszlop tartja. A lábazat nélküli dór oszlopok követik a görög előképeket, ahogy a gerendázat is.

*****

     A mauzóleumba a Festetics család tagjai közül elsőként Festetics (II.) Tasziló herceg feleségét, Mary Víctoria Hamiltont temették el. A hercegasszony 1922. május 14-én, 72 éves korában hunyt el. Az volt a kívánsága, hogy a keszthelyi Szent Miklós sírkertbe temessék el. 1922-ben ideiglenesen a Fő téri plébániatemplom déli oldalán befalazott kápolnába helyezték el a hercegasszony koporsóját. A mauzóleum elkészülte után, 1925. november 2-án hajnali 5 órakor kibontották Mary Victoria Hamilton hercegasszony ideiglenes sírhelyét, és a koporsóját átszállították a Szent Miklós temetőbe. Délelőtt 10 órakor helyezték el a család mauzóleumában.


     1933. május 4-én elhunyt Festetics (II.) Tasziló herceg, 83 éves korában. A temetési szertartásra 1933. május 8-án került sor, ünnepélyes keretek közt. A temetési menetben ott volt többek között Horthy Miklós kormányzó és felesége, valamint a kormány és a felsőház több képviselője. A herceg beszentelt koporsóját a Festetics-mauzóleumban helyezték el, a felesége fülkéje mellé.  

 
     1941. augusztus 4-én, 59 éves korában elhunyt Festetics (III.) György herceg, Festetics (II.) Tasziló és Mary Victoria Hamilton fia. Temetése 1941. augusztus 8-án volt. A délelőtt 11 órakor a Fő téri plébániatemplomban kezdődő mise után indult el a temetési menet a Szent Miklós temetőbe. A herceg tiszteletére nagy tömeg vett részt a gyászszertartáson, megjelentek többek között Horthy Miklós kormányzó és felesége, valamint Keszthely vezetői. A mauzóleumban a család tagjai jelenlétében helyezték végső nyugalomra az édesapja alatti sírfülkébe Festetics (III.) Györgyöt.


    Festetics (III.) György herceg felesége, Maria Haugwitz grófnő 1972. szeptember 23-án hunyt el Bécsben, 72 éves korában. Utolsó kívánsága az volt, hogy magyar földben pihenhessen. A végakaratát 1990-ben tudták teljesíteni. Keszthelyen 1990. október 13-án ünnepélyes keretek közt vettek tőle végső búcsút családtagjai, egyházi méltóságok, a hercegasszony egykori alkalmazottai és Keszthely lakossága. A gyászmise a karmelita templomban volt, majd a családi mauzóleumban helyezték el a hercegasszony koporsóját férje és férje szüleinek hamvai mellé.


Festetics (II.) Tassilo herceg és felesége  Lady Mary Victoria Hamilton

Festetics (III.) György herceg  és felesége  Maria Haugwitz  grófnő

*****

Az ünnepség előtti percek

Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője beszédében arra emlékeztetett, hogy a Festeticseknek köszönhető Keszthelyen a kórház, a Georgikon – Európa első agrárfelsőoktatási intézménye –, a hévízi fürdőház megalapítása, de az is az ő érdemük, hogy a város a Nyugat-Dunántúl egyik szellemi központja volt. A család tevékenységét, örökségét méltán hasonlítják a legnagyobb magyar, Széchenyi tetteihez, mert nemcsak ebben a térségben, de az egész magyar nemzet számára példamutató volt áldozatvállalásuk és kiemelkedő szellemi szerepük.

Lázár János miniszter köszönti Keszthely Város megjelent polgárait. Méltatja a Festetics család mecénási tevékenységét.

"Minden síremlék méltó az utókor tiszteletére, a jelöltek és a jelöletlenek, az ismertek és az ismeretlenek, a nagy és az egyszerű embereké egyaránt – fogalmazott Lázár János szombaton Keszthelyen, a Festetics család 1925-ben emelt mauzóleumának felújítást követő ünnepségen.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a több Festetics és Habsburg családtag jelenlétében tartott ünnepségen arra emlékeztetett, hogy a második világháború után eltelt 70-80 évben nem volt szokás megadni a tiszteletet a sírkerteknek, pedig "sokat elárul az országról, hogy milyen állapotban van az a hely, ahová imádkozni járunk, és milyen állapotban vannak azok a helyek, ahol földi utunk befejeztével kerülünk".
Felidézte azt is, hogy a Miniszterelnökség 175 millió forintos támogatásával felújított mauzóleum nemcsak a hitvesi szerelemre és a hűségre emlékeztet, de "a nemzetért, a hazáért és a haladásért vállalt áldozatról is üzen".
Utalt rá, hogy a mauzóleumot Festetics György feleségének, Máriának (Mary Victoria Hamiltonnak) emeltette 1925-ben, a két világháború közötti Magyarország egyik "rendkívül érdekes és igényes művészettörténeti alkotásaként".
Lázár János arról is beszélt, hogy "nem gondolhatunk polgári Magyarországra addig, amíg a sírhelyeket, temetőket és templomokat" nem tartjuk rendben. S vannak olyan síremlékek, amelyeknek jelentősége túlmutat önmagán, mert "nemcsak az élet végességére figyelmeztet bennünket", hanem saját történelmünkről is szólnak.
Hiányolom, hogy azok, akiknek sok adatik, akik az elmúlt 30 esztendő nyertesei, időként keveset vállalnak az ország, a város és a haza iránti felelősségből - mondta.
Ezzel ellentétben azok, akiknek a 18-19. században akár tudásból, akár vagyonból sok adatott, felelősséget vállaltak azért a közösségért, amelyben születtek.
A Festetics család 300 éve kötődik Keszthelyhez, ami jó példa a felelősségre és az áldozatvállalásra. A két világháború között 20 ezer holdnyi birtokukon négyezer embert fogadtak be, hogy ne vándoroljanak ki Amerikába, "de hányan vannak ma olyanok, akiknek sok adatik, és ezt a példát követik?" – tette fel a kérdést Lázár János.
Kitért arra is, hogy a magyarországi kastélyoknak az állam nem igazi tulajdonosa, csak használója a történelmi következmények okán, ezért kellő alázattal, szerénységgel kell ezeket felújítani, gondozni. Keszthely legfényesebb időszaka elválaszthatatlanul összefonódik a Festeticsek "sorsával, szerencséjével, munkájával, példaadásával és kitartásával", s a városban élők számíthatnak arra, hogy a kormány támogatásával Keszthely visszanyeri azt a fényét és erejét, ami a Festeticsek idejében jellemezte – jelentette ki a Lázár János.
 

L. Simon László, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára az ünnepségen egyebek közt arról szólt, hogy a magyar történelmi családok örökségének gondozására a kormány kiemelt figyelmet fordít. Nemrég készült el az Eszterházyak fertődi síremlékének felújítása, Nagycenken a Széchényi mauzóleum és a kápolna restaurálása, a harmadik a sorban pedig a keszthelyi Festetics mauzóleum rendbetétele.
A múlt héten elkészült Magyarország egykori miniszterelnökeinek sírjairól készült állapotfelmérés, s "arra is fogunk szellemi és anyagi forrást fordítani", hogy ezek a síremlékek is méltó állapotba kerüljenek – jelezte az államtitkár.
Mint kifejtette: Keszthelyen jelenleg mintegy kétmilliárd forintos európai uniós támogatással zajlik és év végére elkészül a kastély és környezetének rekonstrukciója kiemelt projekt keretében. Ezzel párhuzamosan 243 millió forintos uniós forrásból és 160 milliós hazai támogatásból a kastélypark rekonstrukciós munkálatai is folynak. A Nemzeti Kastélyprogram keretében ugyanakkor még másfél milliárd forintra számíthat majd a keszthelyi kastély további felújítása 2017-18-ban.

Tál Zoltán plébános atya a megjelentekkel együtt közösen imádkozik az elhunytakért, majd a mauzóleumot újból felszenteli

Dr. Festetics (IV.) György  herceg köszönti a megjelenteket. A mai családfő köszöntő beszédében emlékeztetett arra, hogy amikor 25 évvel ezelőtt utolsóként itt temették újra az édesanyját, az épület romos, elhanyagolt állapotú volt. Köszönetét fejezte ki azért, hogy mára a Festeticsek örökségének egyik fontos emléke elkerülte az összeomlást. Az ünnepségen résztvett még: Habsburg Lotharingiai Kinga, Festetics (IV.) György felesége, valamint két felnőtt fia, (III.) Tasziló és (V.) György.
 

Az ünnepségen fellépett a Kastélymúzeum Helikon kórusa is

Festetics (IV.) György herceg  köszönti a Helikonkórust és Kendeh Gusztávné karnagyot

*****

Az ünnepségen sok keszthelyi polgár vett részt. A Vajda János Öregdiákok Egyesülete is sok tagjával képviseltette magát, hiszen a keszthelyi Gimnáziumot Festetics Pál gróf alapította 1772-ben.

* * * * *