KUNC ADOLF

Docendo discimus - tanítva tanulunk

 

Sál (Hegyhátsál), 1841. december 18.

– Keszthely, 1905. szeptember 5.

 

Kunc Adolf polihisztor volt: matematikus, fizikus, csillagász, meteorológus, nyelvész, történész, elméleti és kísérletező tudós. 1867-ben a Budapesti Egyetemen  fizikából és matematikából tanári vizsgát tett, majd 1869-ben doktorátust szerzett. Tanárai között találjuk Jedlik Ányost és Petzval Ottót. Jedlik Ányos a következő minősítést írta róla:

 "Kitűnő szorgalommal és előmenetellel végezte tanulmányait, a gyakorlatok elvégzésében nagyon szorgalmas volt"

A Szent Norbert rend tagjaként a szombathelyi premontrei főgimnázium tanára (1867-1877) igazgatója, majd a csornai premontrei kanonokrend prépostjaként a szombathelyi és keszthelyi iskolák felügyelője. A szombathelyi gimnáziumot 1884 június 14-ig irányította, ekkor a Csornai Premontrei Kanonok Rend prépostjává nevezték ki.. Az Ő nevéhez fűződik 1892-ben a keszthelyi Premontrei Algimnázium Főgimnáziummá való kiépítése.  Nagy tanáregyéniség, a szombathelyi és a keszthelyi főgimnáziumok fizikaszertárának jelentős fejlesztője, sokat tett a Jedlik-féle kísérletező szemlélet elterjesztésében.

Egy időben a keszthelyi gimnázium tanára is volt, a gimnázium akkori igazgatója Pintér Endre a következőképpen jellemezte:

 "Több tantárgyban alapos ismereteit, mély belátását fokozatosan gyarapítva....... tanulóinak úgy fejtegette, hogy azok az előadottakat minden nehézség nélkül felfogva, könnyedén utánamondották, majd maradandó eredménnyel elsajátították."

Saját tudományos felfedezései nincsenek, de aktívan bekapcsolódott a kor tudományos életébe. Közreműködött az első Szombathely-Kőszeg telefonvonal kiépítésében, rendszeresen folytatott csillagászati és meteorológiai megfigyeléseket. Híressé vált a Szombathelyi Székesegyházban elvégzett Foucault-féle ingakísérlete a Föld forgásának szemléletes bizonyítására.

Emlékének adózva a keszthelyi gimnázium fizika munkaközössége a Fizika Világévét ( 2005 ) jeles eseménnyel tette maradandóvá. Gimnáziumunk volt tanítványa és tanára Dr. Kunc Adolf halálának 100. évfordulójára emlékezve a keszthelyi Fő téri templomban emlékünnepség keretében megismételte a 125 évvel, a  híres fizika tanár irányításával elvégzett, híres Foucualt - féle ingakísérletet.

 Az ünnepség keretében belül gimnáziumunk fizikai előadóterme  Kunc Adolf nevét vette fel.

  

További képek Kunc Adolfról:

 

 

 

 

Dr. Kunc Adolf nyughelye a türjei temetőben

 

Gimnáziumunk fizika előadótermének táblája