MÁTYÁS FLÓRIÁN

 

 

Felsődetrehem, 1818. május 3.

 

– Pécs, 1904. április 2.

 

Mátyás Flórián történész, nyelvtudós. A keszthelyi gimnáziumban tanult. Nem volt képzett nyelvész, jogi végzettséggel rendelkezett. Nyelvtudása legendás volt: beszélt latinul, görögül, németül, olaszul, franciául, valamint a szanszkrit és perzsa nyelveket is ismerte, e képességeit autodidakta módon szerezte.1850-ben telepedett le Pécsett. Eleinte házi tanítóskodással, majd gimnáziumi tanárként kereste kenyerét.1859-től 1861-ig a pécsi római katolikus főgimnázium latin-görög és irodalom tanára volt. Ezt követően kizárólag tudományos kutatásainak élt. 1858-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 1898-től rendes tagja volt. Cikkei a Magyar Nyelvészetben, Akadémiai Értesítőben, a Századokban, az Egyetemes Philologiai Közlönyben, a Katholikus Szemlében és külföldi folyóiratokban jelentek meg Kinevezett törvényszéki bíró is volt. Az 1850-es években kezdett nyelvészeti témájú tanulmányokat publikálni. Eleinte főleg nyelvhasonlítással foglalkozott, majd a nyelvtörténet felé fordult. Ekkor készített nyelvtörténeti szótára egyik legfontosabb alkotása. A kiadást a Magyar Tudományos Akadémia is támogatta, melynek levelező tagja volt. A finnugor nyelvhasonlítás ellen lépett fel, középkori forrásszövegek kiadásával és elemzésével foglalkozott. Pécsett egy tér viseli nevét.

 

Mátyás Flórián nyughelye Pécsen

Pécs Siklósi u. 43. Köztemető