FESTETICS GYÖRGY

herceg

 

 Baden-Baden, 1882. szeptember 4.

 

- Keszthely, 1941. augusztus 4.

 

 

 

Földbirtokos, diplomata, politikus: Édesapja Festetics Tassilo, édesanyja Lady Mary Victoria Douglas Hamilton. Az angol királyi ház rokona. A gimnáziumot Keszthelyen járta, majd Oxfordban és Budapesten jogot tanult. Az Osztrák-Magyar Monarchia Külügyminisztériumának munkatársa. A párizsi nagykövetség attaséja. Távozásakor a francia köztársaság elnöke a becsületrenddel tüntette ki. 1904 és 1914 között a londoni nagykövetség titkára. Az I. világháborúban huszártisztként szolgált a szerb és olasz fronton. Több ízben előléptették és vitézségéért számos kitüntetésben  részesült. Követségi titkári állásáról tizenhat esztendei szolgálat után, az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása előtt mondott le. 1920-tól 1929-ig a bécsi Jockey Club igazgatójának, 1923-ban a Magyar Lovaregylet igazgatójának választották meg és ebben a minőségben mind hazai telivértenyésztés terén, mind versenyüzemük újjászervezése és az új budapesti lóversenytér alkotása által nagy érdemeket szerzett.

Apja halála (1933) után ő igazgatta a család birtokait, melyeken igen intenzív és okszerű gazdálkodást folytat. Mint a Kilences Bizottmány elnöke, a hazai telivértenyésztés terén továbbra is gyarapítja érdemeit. 1937-ben a közélet terén szerzett érdemei elismeréséül a kormányzó a magyar királyi titkos tanácsosi címmel tüntette ki. A Society of Hungarian Quarterly társelnöke.