FEJÉR GYÖRGY

 

Keszthely, 1766. április 23.

 - Pest, 1851. július 2.

 

Római katolikus pap, teológiai tanár, könyvtárigazgató, történész, szépíró, fordító. Pozsonyban végzett teológiát.

A Festetics és az Ürményi családnál volt nevelő, 1808-tól Székesfehérvárott és Pesten teológiai tanár. Megalapította (1817) és szerkesztette a Tudományos Gyűjteményt.

1818-ban a győri tankerület főigazgatója lett. Lelkiismeretesen látogatta az iskolákat, pedagógiai és didaktikai kérdésekkel foglalkozott, igyekezett előremozdítani a tankerület közoktatását.

Győrött több helytörténeti művet írt. 1824-től nyugdíjazásáig, 1843-ig a pesti Egyetemi Könyvtár igazgatója volt. 1840-ben nagyváradi kanonok. Jelentős 40 kötetes középkori oklevélkiadása, amelyben az 1440 előtti magyar történelemre vonatkozó okleveleket gyűjtötte össze.