KOVÁCS JÓZSEF

 

Karos, Zalavármegye 1888. március 15.

 

-Zalaegerszeg 1963. október 28.

 

 

Római katolikus pap, plébános. - A gimnáziumot Nagykanizsán és Keszthelyen, a teológiát Veszprémben és 1908-1912-ig Budapesten végezte. 1912. jún. 27.: pappá szentelték. Zalabéren káplán 1912. jún. 27-től. Tábori lelkész a harctéren 1914. aug. 1-től. Káplán 1916. jún. 15-től Zalabéren, 1916. júl. 1-től Zalaszentgróton, 1916. aug. 1-től Kaposvárott. Karkáplán Veszprémben 1917. jan. 1-től, ugyanott alkántor, sekrestyeigazgató és az egyházmegyei nyomda igazgatója 1917. aug. 1-től. Hitoktató Pápán 1920. júl. 15-től, ugyanott 1922. febr. 1-től 1929. dec. 31-ig a Szent Ilona Aggápolda igazgatója is. Adminisztrátor Zalabéren 1930. aug. 13-tól, ugyanott plébános 1930. aug. 26-tól. Zalaegerszegen a kórházban halt meg, Zalabéren temették. Tevékenysége: Kaposvárott megszervezte a Keresztény Nyomdavállalat R.T.-t, hasonló intézményt létesített Pápán is. 1925-ben alaptőkét szerzett a Keresztény Munkásegyesület Otthonának létesítéséhez. Több cikket írt a Veszprémi Hírlap, Pápa és Vidéke, a Zalamegyei Újság

részére.

Művei: -Boldog Margit. A szentéletű árpádházi királyleány élete. Bp., 1942.

- Liziői Kis Szt Teréz. A magyar nép számára. Uo., 1942.

- Szt Imre herceg a magyar ifjúság örök példaképe. Uo., 1942.

 - Szt László, a hős magyar király király Uo., 1942.

- Kaszap István segíts! (Két háború vihara között az Istenig) Uo., 1943. (Kovács J. Elek néven)

- Hogyan nyerhetem el Kaszap István segítségét? Uo., 1944. 88