MARTON BOLDIZSÁR OCD

(Marcell atya)

 

Karmelita rend

Ordo Carmelitarum Discalceatorum

Kiskomárom, (Zala vármegye),

1887. szeptember 9.

 - Budapest, 1966. május 29.

 

 

Elemi iskoláit szülőfalujában végezte. 1897-től a keszthelyi gimnázium diákja, itt végezte el az első négy osztályt, majd Nagyszombatban tanult, 1905-ben érettségizett. A budapesti egyetemen szerzett tanári képesítést. Pályáját Petrozsényben kezdte, 1914-25 között a zalaegerszegi gimnázium tanára. Közben 1916-18 között katona, itt szerzett élményeit a Muzulmán sírokon c. kötetében írta meg (Zalaegerszeg, 1922.) 1925-től Győrben, 1943-tól Budapesten karmelita szerzetes, beszédei több kötetben is megjelentek. Nyilvános működése 1950-ben a szerzetesrendek feloszlatásával ért véget. Hosszú, súlyos betegség után halt meg, 1966. június 4-én a győri karmelita templom kriptájában temették el. 1975-ben rendje megkezdte az előkészületeket boldoggá avatására. A keszthelyi karmelita templom falán 2006-ban emléktáblát avattak a tiszteletére.