SIMON VINCE

 

Keszthely, 1813. július 14.

Csorna, 1884. április 15.

 

Tanár, mezőgazdasági szakíró, csornai premontrei prépost.  Keszthelyen született kézműves szülőktől; a keresztségben János nevet nyert. Első tanulmányait szülőhelyén kezdte, Veszprémben folytatta, a felsőbb osztályokat Szombathelyen a premontreiek vezetése alatt végezte. 1832. szeptember 25-én lépett a premontrei rendbe; négy évig hallgatta Győrött a theologiát. 1836. augusztus 15-én avatták fel lelkésznek. Ezután megkezdvén tanári működését. Előbb a keszthelyi, majd szombathelyi gimnáziumában 17 évig folytatta azt. Igyekezett a mezőgazdaság előmozdítására irodalmi és társadalmi úton is hatni. A vasmegyei gazdasági fiókegyesületnek, két választási szakaszon át egész 1848-ig egyhangúlag választott titkára volt. 1848-ban mint szombathelyi tanár a vasmegyei nemzetőrség tábori papja lett s e hivatalában is lelkesen szolgálta a haza ügyét. A szabadságharc után ismét a tanári pályán működött, mint a magyar nyelv és irodalom tanára. 1856-tól néhány évig a csornai prépostság jószágkormányzója volt. 1860. okt. 13-án csornai préposttá választatott. A szentgotthárdi apátságtól átvette a szombathelyi gimnázium VII. és VIII. osztályai ellátásának kötelezettségét. Az országos gazdasági egyesületnek alapító tagjai közé lépett és az 50-es, 60-as években többször megjelent tanácskozásain. A győrvidéki gazdasági egyesületnek tevékeny alelnöke s később elnöke s a rábaközi vasútügy legtevékenyebb előmozdítóinak egyike volt. Alapító tagja volt a képzőművészetek egyletének is. A csornai templomot nagy költséggel restauráltatta. A király a Lipót-renddel tüntette ki.