SEBESY KÁLMÁN OPraem

 

Premontrei rend

(Ordo Praemonstratensis)

 

   Győr, 1815 május 4.

 - Csorna, Sopron 1881 május 25.

 

 

Premontrei szerzetes, tanár, nemzetőrtiszt: Bölcseletet, filozófiát és teológiát tanult a győri királyi akadémián, majd papi pályára lépett, és szerzetes tanárként került a keszthelyi premontrei gimnáziumba. Itt a 2. és a 3. grammatikai osztályt tanította. 1848 tavaszán tanártársával, Laky Demeterrel együtt szervezte a keszthelyi nemzetőrséget, nyáron pedig nemzetőr századosként szolgált a Dráva-vonal védelmére felállított őrseregben. Jellačič betörése után sikeres gerillaakciókat szervezett horvát seregek utánpótlásának megszerzésére, és a keszthelyi nemzetőrökkel elfogták a bán levelezését is. 1849 nyarán Csertán Sándor kormánybiztos felhívására népfelkelést szervezett a Keszthely környéki falvakban. A szabadságharc leverése után Reziben bujkált tanártársával, és az ottani plébánián fogták el. A császári hadbíróság lázításért nyolcévi, vasban letöltendő várfogságra ítélte. Ebből két és fél évet töltött le az olmützi kazamatákban, és a csehországi Josefstadt börtönében. 1853-ban amnesztiával szabadult. Ezután Csornára került, és a premontrei rendház jószágkormányzója lett. Hivatásához az 1860-as évek közepén térhetett vissza: ismét taníthatott a szombathelyi főgimnáziumban.

 

További ábrázolások Sebesy Kálmánról:

 

 

 

Emléktábla Szombathelyen a SMIDT múzeum falán

 

Az emlékükre emelt tábla Reziben