Dr. HORVÁTH JÓZSEF 

Keszthely, 1936 január 23.

 

agrármérnök, növényvirológus, egyetemi tanár,kutatóprofesszor

  Széchenyi-díjas magyar agrármérnök, növényvirológus, egyetemi tanár, , a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A növényvédelem és a növényvírusok elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó neves tudós. Több nemzetségbe tartozó vírus számos gazdanövényét írta le. 1978 és 2006 között a Pannon Agrártudományi Egyetem (Georgikon, 2000-től a Pannon Egyetem része) tudományos tanácsadója, majd 1990 és 2001 között a Növényvédelmi Intézet igazgatója és tanszékvezető egyetemi tanára. Középiskolai tanulmányait a keszthelyi gimnáziumban végezte el.

Egyetemi tanulmányait a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen (KATE Georgikon) végezte, itt szerzett agrármérnöki diplomát 1960-ban. Egyetemi tanulmányai közben a Keszthelyen lévő Délnyugat-dunántúli Mezőgazdasági Kísérleti Intézetben dolgozott, majd diplomájának megszerzése után a Növényvédelmi Kutató Intézet (1982-től MTA Növényvédelmi Kutatóintézete) (Budapest) tudományos munkatársa, később tudományos tanácsadója lett. 1978-ban a Pannon Agrártudományi Egyetem (a KATE utódintézménye) Növényvédelmi Intézetének igazgatójává, valamint a mellette működő Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék vezetőjévé nevezték ki egyetemi tanári beosztásban. Emellett az MTA és az egyetem közös Növényvirológiai Kutatócsoportjának vezetője lett. 2006-ban nyugdíjba vonult, de továbbra is részt vesz a tanszék és az intézet munkájában. 2007-ben Szilárd Leó professzori ösztöndíjjal oktatott és kutatott. 2003 óta a Kaposvári Egyetem Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszékén kutató professzori beosztásban dolgozik. Magyarországon kívül több mint 30 külföldi intézményben tett tanulmányutat vagy volt vendégprofesszor, így többek között Németországban, Hollandiában, Olaszországban, az USA-ban, Indiában, Mexikóban és Peruban.

1963-ban egyetemi doktorátust szerzett, 1967-ben védte meg a mezőgazdasági tudományok kandidátusi, 1977-ben akadémiai doktori értekezését. Az MTA Növényvédelmi Bizottságának lett tagja, annak több éven át elnökhelyettese és elnöke volt, de vezette az Általános Mikrobiológiai Bizottságot is társelnökként. 1995-ben megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2001-ben pedig rendes tagjává. Közben az MTA Környezet és Egészség Bizottságba és a Pécsi Akadémiai Bizottságba is bekerült, utóbbinak 1996 és 2008 között alelnöke volt. 2010-től az MTA Növényvédelmi Kutatóintézete Külső Tanácsadó Testületének tagja. Akadémiai tisztségei mellett az Indiai Burgonyakutató Társaság, az Európai Burgonyakutató Társaság, az Európai Gramineae Víruskutató Társaság és az Európai Zöldségnövény Víruskutató Társaság tagja.

 

Több tudományos szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja: Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica,

Georgikon for Agriculture és

Acta Botanica Croatica (Zagreb).

Munkásságának elismeréséül 2015, március 13-án a gimnázium biológia laboratóriuma Horváth József nevét vette fel.