Dr. NÉMETH TAMÁS

 

Szombathely,1952 március 7.

a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára

 

 

A középiskola (Vajda János Gimnázium, Keszthely) elvégzését követően, egy éves előfelvételis katonai szolgálat után kezdte meg tanulmányait a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Agárkémiai Szakán, ahol 1976-ban kitüntetéses agrármérnöki diplomát kapott. A szak keretén belül a második évfolyamot a Veszprémi Vegyipari egyetemen végezte, majd harmadéven talajtanra szakosodott. Az államvizsgával párhuzamosan a növényvédelmi szakvizsgát is letette.

            Az Egyetem elvégzését követően a NEVIKI Mezőgazdaság Kemizálási Szolgálatának keszthelyi telepére került tudományos segédmunkatársként. 1977-ben az akkori MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ megkeresésére a MÉM NAK Tápanyaggazdálkodási Osztályára került, főmunkatársként. 1979 januárjától a Zala megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomásra kérte áthelyezését, ahol agrokémiai csoportvezetői beosztásban dolgozott. Ez az időszak egybeesett a kötelező talajvizsgálati rendszer kiépítésével, az üzemi szakemberek felkészítésével, az egységes szaktanácsadási rendszer kidolgozásával.

            1981 februárjától egy évet az Egyesült Államokban, Oregon Államban töltött farmgyakorlaton. Egy több mint 100 hektáros bogyós gyümölcsűeket termesztő farm növényvédelmi és agrokémiai munkáit irányította és részben végezte.

            Egyetemi doktori értekezését “Az agrokemikáliák hatása néhány gyomnövény és kultúrnövény N-, P-, K-, Ca-, Mg- és Na-tartalmára tenyészedényes és kisparcellás kísérletekben” címmel még az Egyesült Államokba történt kiutazása előtt benyújtotta a Keszthelyi ATE-re. Hazaérkezését követően, 1982-ben védte meg, “summa cum laude” minősítéssel.

            1983 januárjától dolgozik az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézetében. Kezdetben az Intézet Izotóp Laboratóriumában tudományos munkatársként, 1986 októberétől 1991 májusáig a csoport vezetője volt. Kandidátusi értekezését “A nitrogén ellátottság szerepe az őszi káposztarepce termesztésében” címmel 1989-ben sikeresen megvédte és a mezőgazdasági tudomány kandidátusa címet elnyerte.    Az MTA Doktora tudományos címet 1997-ben nyerte el “Talajaink szervesanyag-tartalma és nitrogénforgalma” c. dolgozatával. Az MTA levelező tagjává 2001-ben választották.

            Az MTA TAKI tudományos igazgatóhelyettese és az Agrokémiai és Növénytáplálási Osztály vezetője volt 1991 májusától, majd 1997 január 1-től az MTA TAKI igazgatójává választották és nevezték ki. 1992-től a Pannon ATE Agrokémiai Tanszékén címzetes egyetemi tanára, a Pannon ATE kihelyezett Növénytáplálási Tanszékének vezetője.

            Szakmai, tudományos szervezetek tagságai közül kiemelésre méltó, hogy két cikluson keresztül választott tagja volt az MTA Köztestületének, az MTA Kutatói Fórumának, tagja az MTA Talajtani és Agrokémiai Bizottságának, az MTA Környezet és Egészség Bizottságának, a MAE Talajtani Társaságának. Az oktatás mellett a tudományos továbbképzésben is jeleskedett a Pannon ATE Doktori Tanácsának, a Pannon ATE Habilitációs Tanácsának, a Pannon ATE Doktori Tanács Növénytermesztési Szakbizottságának, majd 2001-től jogutódjainak tagja a Veszprémi Egyetem keretein belül. A DATE, majd jogutódjának hasonló Bizottságaiban szintén választott külső tag. A doktori iskolák átszervezését követően a PANNON Egyetemen törzstag. A NYME és a Debreceni Egyetem Doktori Tanácsának, valamint a CORVINUS Egyetem Élettudományi Területi Doktori Tanácsának tagja.

A SZIE Gazdasági Tanácsának választott tagja.

Az Agrokémia és Talajtan Szerkesztő Bizottságának tagja, a KvVM OKKP Kiadványok Szerkesztő Bizottságának Elnöke.

További jelentős MTA (Élettudományi Kuratórium tagja, az MTA Agrártudományok Osztályának elnökhelyettese), FM (FVM) és KvVM (KTM, KöM) szakértői testületeinek, bizottságoknak is tagja volt, illetve jelenleg is az (Agrárgazdasági Tanács, Országgyűlés Kutatási és Innovációs eseti bizottsága).

A nemzetközi tudományos szervezetek közül 1992-1997 között a CIEC Ügyvezető Főtitkára volt, majd 1997-től Ő tölti be a Főtitkári pozíciót, emellett az OECD 4.3. téma National Correspondent-jeként is tevékenykedett, az EERO választott tagja, valamint a Nemzetközi Talajtani Társaságnak (ISSS, majd IUSS), a Nemzetközi Talajtani Társaság Magyar Nemzeti Bizottságának és a CIGR Magyar Nemzeti Bizottságának is tagja. A  Europian J. of  Soil Science Management Committee-jének tagja. A Svéd Királyi Mezőgazdasági és Erdészeti Akadémia külső tagjának 1998-ban választották

            Jelenleg a Károly Róbert Főiskolán, Pannon Egyetemen, a SZIE-n,  valamint a Debreceni Egyetemen oktat. A VITUKI Nemzetközi Hidrológiai Továbbképző tanfolyamán angol nyelven oktat és egyben tárgyfelelős. Szakmai továbbképző tanfolyamoknak (FVM, Agrárkamara, Termesztési Rendszerek, Egyetemek) rendszeres előadója.

            1983-tól jelentős hazai (OTKA, OMFB, FVM, KTM, NKFP) és nemzetközi (USDA-PSTC, INCO-COPERNICUS, EU) kutatási témák vezetője és közreműködője volt, illetve jelenleg is vezet ilyen témákat (JEDLIK, FP6, FP7).

            Külföldi egyetemeken, meghívottként tart előadásokat, rendszeresen szervez és vesz részt hazai és nemzetközi tudományos rendezvényeken (2007-ben a 10th ISSPA Symposium szervezője volt). Munkakapcsolatban áll a USSL (Riverside, USA), a genti egyetem (Belgium) és a sevillai CSIC kutató intézet (Spanyolország) kutató csoportjaival, a Genti Egyetem (Belgium) és a Pretoriai Egytem (Dél-Afrika) doktori képzésében kérték fel.

            Hazai és nemzetközi folyóíratokban megjelent publikációinak száma levelező taggá választása óta 63 (ebből 18 magyar nyelven), továbbá könyvekben, lektorált proceedingsekben és konferencia kiadványokban is jelentek meg publikációi. Az ismeretterjesztő cikkeken túl országos és helyi rádiókban és televíziókban, valamint napilapokban adott interjúkat.