Beszámoló a Vajda János Öregdiákok Egyesületének 2012. június 2- án tartott Ünnepélyes Közgyűléséről

Ünnepi szentmise a főtéri templomban. Celebrálta: Dr .Takács Nándor ny. megyéspüspök

Szanatiné Könyves Györgyi elnökhelyettes, Dr. Gárdos Tamás elnök, Dr. Takács Nándor ny. megyéspüspök, Dr. Léber Mihály ny. plébános az Egyesület márványtáblájának koszorúzása előtti percekben

Dr. Gelencsér József az Egyesület vezetőségi tagja megemlékezik a gimnázium híres tanárairól és diákjairól

Dr. Gárdos Tamás az Egyesület elnöke és Dr. Gelencsér József az Egyesület vezetőségi tagja

A Közgyűlés helyszíne a "Mozgás Háza"

Dr. Gárdos Tamás beszámol az Egyesület munkájáról

Szörényi Zoltán a Vajda János Gimnázium igazgatója beszámol a gimnáziumban folyó oktató-nevelő munkáról, valamint megköszöni az Egyesület segítségét és munkáját.

Átadásra került a Dr. Máté László plakett

A "Máté Díjat" átveszik. Tóth Orsolya és Kocsis András

Kardos József öregdiák megemlékezik Gőgös Ferencről és Dr. Szőkefalvi Nagy Zoltánról a gimnázium volt igazgatóiról

A gimnázium diákjai beszámolnak a Nemzetközi Környezetvédő Konferencián végzett munkájukról, melyet az Öregdiákok Egyesülete anyagilag  is támogatott

Majd kulturális bemutató következett

A kulturális bemutató után következett a hagyományos bogrács-parti.