Beszámoló a Vajda János Öregdiákok Egyesületének

 2013. március 2- án tartott Közgyűléséről

Egyesületünk a Közgyűlést jeles eseménnyel tette maradandóvá. Az Egyesület áthelyezte Batsányi János emléktábláját eredeti iskolájának épületére (Kossuth L. u.45. "a vörös iskola", nevét a színe miatt kapta)

Beszámoló a Közgyűlésről

Az Elnökség tagjai fogadják diáktársainkat

Az avatás előtti percek

Cséby Géza író, költő műfordító, öreg diáktársunk avató beszédét mondja

Cséby Géza avató beszéde

A táblát leleplezik: Cséby Géza és Dr. Gárdos Tamás


******

Majd a Közgyűlés a Gimnázium épületében folytatódott

Dr. Gárdos Tamás az Egyesület elnöke beszámol az eddig végzett munkáról és a sikerekről

Jenei Tiborné az Egyesület Ellenőrző Bizottságának tagja beszámol az Egyesület gazdálkodásáról

Szörényi Zoltán a gimnázium igazgatója megköszöni az Egyesület támogatását, és beszámol a  Gimnáziumban folyó oktató és nevelőmunkáról

******

Majd következtek a hozzászólások

******

A Vajdás diákok ünnepi műsorral köszöntötték az Öregdiákokat

Dr. Gárdos Tamás köszönti Szabó Edit tanárnőt, aki a diákok műsorát szervezte

******

A Közgyűlést az állófogadás zárta