Beszámoló a Vajda János Öregdiákok Egyesületének

 2013. június 1- én tartott Ünnepi Közgyűléséről

Ünnepi szentmise a Főtéri templomban. A szentmisét celebrálja:  Fazakas Z. Márton O. Praem kormányzó perjel

Balról: Tál Zoltán plébános, Fazakas Z. Márton, Mezei András káplán, Nagy Ferenc jezsuita szerzetes, aki 1949-ben érettségizett a keszthelyi gimnáziumban.

Dr. Gárdos Tamás megnyitja a táblaavatási ünnepséget

Fazakas Z. Márton O. Praem kormányzó perjel táblaavató beszédét mondja

(Ordo Praemonstratensis, a Premontrei Rend)

A táblát leleplezik ( Dr. Gárdos Tamás, Fazakas Z. Márton, Ruzsics Ferenc)

Az avatott emléktábla

A táblaavatók tábora

Szörényi Zoltán igazgató, Manninger Jenő országgyűlési képviselő, Kiss Ibolya igazgatóhelyettes, Markovics György tanár

Dr. Gárdos Tamás megnyitja a: "Deák Ferenc életútja képeslapokon" című kiállítást a Balaton Színházban

(Steiner Józsefné gyűjteménye)

Öregdiákok a kiállítás megnyitóján

Az Egyesület Emléktáblájának megkoszorúzása a Gimnáziumban

Beszédet mond Könyvesné Szanati Györgyi Egyesületünk elnökhelyettese

 

 

A táblát megkoszorúzza Dr. Gelencsér József, az Egyesület vezetőségi tagja

 

Majd a Közgyűlésünk a "Mozgás Házában" folytatódott

 

A regisztrációnál minden diáktársunk egy sorszámozott EMLÉKLAP-ot vett át, mely maradandóvá tette ezzel is Ünnepélyes Közgyűlésünket

 

Ez például a 61-es sorszámú Emléklap 

 

 

Dr. Gárdos Tamás a Vajda János Öregdiákok Egyesületének elnöke beszámolóját tartja

 

 

Szörényi Zoltán a gimnázium igazgatója megköszöni az Egyesület támogatását, és beszámol a  Gimnáziumban folyó oktató és nevelőmunkáról

Kardos József diáktársunk megemlékezik Csertán Kálmánné-ről, a Gimnázium volt tanáráról

Csertán Kálmánné leánya megköszöni a megemlékezést és beszámol egy-két személyes élményéről

*****

Mindenki nagy örömmel és tetszéssel fogadta a Gimnázium diákjainak kulturális  bemutatóját

******

Dr. Gárdos Tamás megköszöni Szabó Edit tanárnőnek a kulturális műsor szervezését

Dr. Gárdos Tamás megköszöni Fodor Ivánnak a néptánc műsor szervezését

********

Néhány további kép Öregdiáktársainkról

Majd az Öregdiáktalálkozó a VIA szállóban a hagyományos bográcspartival folytatódott