Beszámoló a Vajda János Öregdiákok Egyesületének

 2014. június 7- én tartott Közgyűléséről

Ünnepi szentmise a Fő-téri templomban

A szentmisét celebrálja: Haiter Róbert Gottfried O.Praem. Prelátusi Titkár

****

Majd következett az Egyesület márványtáblájának megkoszorúzása

Az emléktáblát megkoszorúzza: Dr. Gárdos Tamás az Egyesület elnöke és Szörényi Zoltán a Gimnázium Igazgatója

*****

Ezután az Egyesületünk Elnöke és a Gimnázium igazgatója átadta a tanári konyhát és étkezőt a Gimnázium II. emelet 17-es termében

Diáktársaink nagy érdeklődéssel tekintették meg az átadott helységet

*****

Majd elkezdődött a Közgyűlés a Mozgás Házában

Dr. Gárdos Tamás az Egyesület Elnöke beszámol az Egyesület történetéről, az eddig végzett munkáról, valamint a következő feladatokról.

Az Egyesület Elnöke átadja a Dr. Máté László Díjat Dr. Ruzsa Ágnes diáktársunknak

Dr. Ruzsa Ágnes megköszöni a díjat

Szörényi Zoltán a Gimnázium igazgatója beszámol a gimnáziumban folyó sikeres oktató és nevelő munkáról

Kardos József diáktársunk megemlékezik Dr. Faragóné Nagy Júliáról

Dr. Czibere Tibor akadémikus egyetemi tanár a Premontrei Öregdiákok Egyesülete nevében köszönti a   Vajda János Öregdiákok Egyesületének Közgyűlését

*****

Majd a Vajdás diákok ünnepi műsorral köszöntötték az Öregdiákokat

Külön köszönetet mondunk a műsort szervezéséért

Ferencz Melinda

Fodor Iván

Szabó Edit tanároknak

 

*****

Majd a Közgyűlés a hagyományos "bográcspartival" folytatódott