Beszámoló a Vajda János Öregdiákok Egyesületének

 2016. március 5- én tartott Vezetőségválasztó Közgyűléséről.

 

A Közgyűlés regisztrációja, melyben aktívan részt  vettek a Vajdás diákok is.

 

*****

Az Egyesület elnöke megnyitja a Közgyűlést és beszámol a végzett munkáról, valamint a következő feladatokról

Jenei Tiborné az Ellenőrző Bizottság tagja beszámol az Egyesület anyagi helyzetéről, gazdálkodásáról

Ezután következtek diáktársaink hozzászólásai

*****

Az Egyesület Vezetőségi és Ellenőrző Bizottsági tagjai mandátumuk lejártával minden tisztségükről lemondtak. A megalakult Jelölő Bizottság diáktársaink egyetértésével listát állított a leendő lehetséges vezetőségi tagokról, majd kezdetét vette a titkos szavazás.

*****

Nagy örömükre szolgált a Vajdás diákok műsora

Dr. Gárdos Tamás megköszöni Szabó Edit tanárnőnek a színvonalas műsor szervezését

*****

Németh László a Szavazatszámláló Bizottság tagja ismerteti diáktársaink szavazásának eredményét. Ennek alapján:

Dr. Gárdos Tamás Az Egyesület Elnöke
Szanatiné Könyves Györgyi Az Egyesület Elnök helyettese
Hamvas Endréné Vezetőségi tag
Keveházy Balázs Vezetőségi tag
Dr. Máté Lászlóné Vezetőségi tag
Nagy Tamás Vezetőségi tag
Volfné Iván Klára Vezetőségi tag
Horváth Ferenc Ellenőrző Bizottság Elnöke
Császár Miklós Ellenőrző Bizottsági tag
Jenei Tiborné Ellenőrző Bizottsági tag

Dr. Gárdos Tamás az Egyesület elnöke bemutatta Volfné Iván Klárát a Vezetőség új tagját

Vida Zsolt diáktársunk felvétele

Az új vezetőség eskütétele

*****

A sikeres Közgyűlés után következett az állófogadás