Beszámoló a Vajda János Öregdiákok Egyesületének

 2016. június 4- én tartott Ünnepi Közgyűléséről.

 

A Közgyűlés Ünnepi szentmisével kezdődött a Fő téri templomban, melyet Hancz Gábor Tamás csornai premontrei perjel celebrált

A gimnáziumban a diáktársak regisztrációja után megkoszorúztuk az Egyesület márványtábláját

Hancz Gábor Tamás perjel megnyitja  a Premontrei Herbárium kiállítást

A Közgyűlés a Mozgás Házában folytatódott

A Premontrei Öregdiákok is ekkor tartották Közgyűlésüket, melyet Ruzsics Ferenc polgármester úr látogatásával szintén megtisztelt

Dr. Gárdos Tamás az Egyesület elnöke beszámol az elmúlt egy év munkájáról

Szörényi Zoltán, a gimnázium igazgatója beszámol a sikeres oktató-nevelő munkáról. Kiemeli a diákok országos és nemzetközi sikereit

Kardos József diáktársunk a nagyhírű  Bánhidi Károly tanár úrról emlékezik meg

Kardos József tanár úr átveszi a harmadik Dr. Máté László díjat

Gimnázium Környezetvédelmi Körének beszámolója a Lisszaboni Világtalálkozóról

Majd következett a Vajdás diákok kulturális műsora

Az Egyesület elnöke megköszöni a kulturális műsor szervezését Szabó Edit tanárnőnek és Fodor Zsófiának

A hagyományos "Bográcsparti", melyet a Gimnázium Vízisport telepén tartottunk meg