Beszámoló a Vajda János Öregdiákok Egyesületének

 2017. március 04- én tartott Közgyűléséről.

 

Diáktársaink regisztrációja

 

 

******

Dr. Gárdos Tamás az Egyesület elnöke megnyitja a Közgyűlést és beszámol az eddig végzett munkáról és ismerteti az Egyesület soron következő feladatait

 

Horváth Ferenc a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti az Egyesület gazdálkodását és anyagi helyzetét

 

Az Egyesület alapszabályzatát néhány helyen módosítani kellett, ezt ismerteti az Egyesület elnöke

 

A Közgyűlés határozatait minden diáktársunk egyhangúan elfogadta

 

 

A Közgyűlés az Elnökséggel egyetértésben Vida Zsolt diáktársunkat javasolta új elnökségi tagnak

Vida Zsolt bemutatkozik a tagságnak

 

Ezután a Közgyűlés titkos szavazással döntött, melynek egyhangú eredménye: Vida Zsolt az Egyesület elnökségének új tagja és ezennel leteszi az esküt

 

Majd a gimnázium diákjai műsorral köszöntötték az öregdiákokat

 

Diáktársaink nagy érdeklődéssel figyelték a közgyűlést

 

 

Majd következett az állófogadás