Fonyó Lajos, a Vajda János Gimnázium tanára Graphisoft- díjat kapott

2017. július 02., 15:08 szerző: Keszey Ágnes 

"A matematikában az a legszebb, amikor látja az ember a diákok szemében az örömöt, amikor megoldottak valamit” – vallja Fonyó Lajos, a Vajda János Gimnázium tanára, aki Graphisoft- díjat vehetett át.

Évente az a húsz matematikatanár kapja meg a díjat, akiknek tanítványai az országos tanulmányi versenyeken az első három helyezés valamelyikét szerzik meg.

-Iskolánk életében ez kiemelkedő év volt: soha nem volt példa arra, hogy egyszerre két diákunk lett volna helyezett: Arany Barnabás és Nagy Domonkos, rajtuk kívül Bogdán Lilla és Leoni Márk is versenyzett. Ez nem egyéni érdem: ketten tanítunk a feleségemmel Fonyóné Németh Ildikóval és a tehetséggondozó munkát is közösen végezzük. Ő azért nem részesült most a díjban, mert pár évvel ezelőtt kapott: s aki átvehette, 8 évig nem kaphatja meg újra - idézte fel Fonyó Lajos.

A pedagógusnak érdekesen alakult a pályafutása: kutató-vegyészként végzett az ELTE-n.Gimnáziumi tanárai és több pedagógus végzettségű családtagja példaként álltak előtte, így elvégezte a matematikatanári főiskolai képzést Szombathelyen, majd Debrecenben az egyetemi szakot. Nagykanizsán kezdett tanítani, miután Keszthelyre került, 15 évig a gimnázium igazgatóhelyettese volt, akkor kevés óraszámban tanított.

- A tehetséggondozó munkám az elmúlt tíz évben kezdődött, viszonylag fiatalnak számítok e területen. Sok segítséget kaptam a régi tanáraimtól- beleértve azokat is, akik diákként oktattak – akik lehetőséget biztosítottak, hogy több területen be tudjak kapcsolódni ebbe a munkába- emelte ki a pedagógus. Sorolta, hány helyen foglalkozik a tehetséges fiatalokkal - a keszthelyi gimnáziumon kívül - tanít Veszprémben, az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskolában, a Pannon Egyetem nagykanizsai kampuszán, Fonyódon, versenyvizsga-tréningen: néhány napja tért haza egy ottani matematika-táborból, valamint az Arany Dániel matematikaverseny bizottságának elnöke.

- Azt szokták mondani, ha valaki jól választott pályát, akkor a napok észrevétlenül telnek. Nálam is így van: reggel felkelek, aztán azt veszem észre, hogy a nap véget ért. A matematika izgalmas tudomány, a probléma állandóan frissen tarja az ember elméjét. Ez már fiatalkoromban is megjelent: mindig szerettem a játékokat: egy társas-vagy logikai játék egész napra elfoglalt. A tehetséggondozó foglalkozások most is úgy zajlanak, hogy a gyerekekkel felvetünk problémákat, olyanokat is, amelyeknek a megoldásait nem ismerjük, nehogy úgy érezzék, hogy a problémák mindig csettintésre megoldásra kerülnek. Van, hogy úgy fejezzük be a napot, hogy nem születik megoldás, továbbgondolásra alkalmas. Ez nagymértékben fejleszti a gondolkodást. Tanárként rendkívül sokat lehet kapni a diákoktól. De csak akkor, ha mi is adunk magunkból. Fontos, hogy ne csak matematikáról beszélgessünk, személyes élményeinket is átadjuk és tartsuk tiszteletben a másik személyt.

Keszey Ágnes

Lesz hol megpihenni - Padokat adományoztak az öregdiákok

2017. június 06., 12:59 szerző: Keszey Ágnes fotós: Keszey Ágnes 

Padokat adományozott a Vajda János Öregdiákok Egyesülete és egy volt osztályközösség az iskolának Keszthelyen, melyet a szombati öregdiák-találkozón adtak át.

Hagyományosan június első szombatján tartja éves találkozóját a Vajda János Öregdiákok Egyesülete, melyre az egykori premontrei intézményben tanulókat is várták. Az iskolában megemlékeztek elhunyt diáktársaikról,  majd a gimnázium udvarán gyűltek össze, hiszen ide kerültek azok a padok (egy-egy darab 60 ezer forintba kerültek), melyeket   Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Tapolca  támogatása révén sikerült megvásárolni.  Egy osztályközösség, az 1995-ben érettségizett egykori gimnazisták pedig maguk adták össze egy pad árát, így összesen hat térbútoron pihenhetnek meg a diákok.

 

Szörényi Zoltán, dr. Gárdos Tamás és Péter Károly, vonyarcvashegyi polgármester a padokon
Fotó: Keszey Ágnes

- Rohanó világunkban, amikor minden felgyorsult, a diákok élete is sokkal pörgőbb, mint az én, vagy a jelenlevők korában volt.  Meg kell állnunk és le kell ülnünk néha, mert a jó dolgokhoz nyugalomra, pihenésre, elmélyülésre is szükség van.  Ezekre  e padok jó segítségül fognak szolgálni. Kívánom, hogy ahogy telnek az évek, ezek a padok egyre több szerelemről, örömről, csínytevésről és számtalan olyan történetről tudjanak majd mesélni, amik majd a mindenkori diákokban fenntartják azt a hitet, azt az érzést, ami bennünket is idehoz. És akkor biztos vagyok benne, hogy az Öregdiák Egyesület hosszú távon is életképes lesz és élni fog - mondta az átadáskor  beszédében dr. Gárdos Tamás, az egyesület elnöke.

Az egykori öregdiákok a Mozgás házában folytatták programjukat: a közgyűlésen beszámolót hallhattak az elmúlt egy év munkájáról és eseményeiről. Ebben a tanévben is rendszeres havi támogatással segítették a jó tanuló, szociális körülményei miatt rászoruló diákokat, s a ballagási ünnepségen jutalmakat adtak át. Szörényi Zoltán, a gimnázium  igazgató is szólt a napokon belül véget érő tanévről, majd a jelenlegi tanulók műsorral kedveskedtek az öregdiákoknak.

A szombati nap a szintén hagyományos gulyáspartival, kötetlen beszélgetéssel folytatódott a gimnázium vízitelepén.

Keszey Ágnes

 

Keszthely - Átkerülhet a Vajda-gimnázium a Csornai Premontrei Apátság fenntartásába.

Keszthely 2017. február 16. Szerző: Keszey Ágnes

Ha a szülők és a nagykorú diákok több mint fele megszavazza, a szándékot februárban jelezni kell a működtető KLIK-nek. Mindez akkor vetődött fel, mikor a szomszédos (premontrei tulajdonú épületben működő) Farkas Edit R. K. Szakközépiskola fenntartója felajánlotta az apátságnak a szakközépiskola működtetését.

Erről a konkrét egyeztetések már zajlanak, a gimnáziummal kapcsolatosan azonban még az igényfelmérés zajlik. Ennek eredményeként dönt az apátság, hogy elindítja-e a hivatalos folyamatot.

Az iskola tanári kara már szavazott a tervezett fenntartóváltásról: több mint 70 százaléka elutasítóan (nem megerősített információink szerint 31 nem, 8 igen, 2 tartózkodás és 2 érvénytelen voks volt).

Hogy a diákok és a szülők minden felmerülő kérdésükre választ kapjanak, Szörényi Zoltán igazgató péntek délutánra fórumot szervezett a nagykanizsai tankerület vezetője és a csornai premontrei apát részvételével. A gimnázium honlapján ez állt: "minden érdeklődőt szívesen látunk", ám a Mozgás Házában, a bejáraton "zártkörű rendezvény" felirat fogadta az érkezőket. E sorok írójával a helyszínen közölte az intézmény igazgatója, hogy a rendezvény "nem sajtónyilvános".

A közösségi oldalon is élénk eszmecsere bontakozott ki. A szülők nagy része azt mondja, ha egyházi fenntartásba kerül az iskola, nem lesz választási lehetőségük, hiszen Keszthelyen a Vajda az egyetlen gimnázium. Az iskola szülői munkaközösségének elnökétől megtudtuk: úgy érzik, nem kapnak megfelelő tájékoztatást, ellenben kaptak nem valós információkat is. Példaként említette, hogy a gimnázium részéről az a közlés hangzott el, hogy az iskola nem egyházi, hanem egyházi fenntartású lesz, ám a szülők ilyen definíciókra nem leltek a jogszabályokban. (A köznevelési törvény "egyházi köznevelési intézmények" címszó alatt taglalja ezen intézmények működését.)

Maradjon állami vagy kerüljön egyházi fenntartásba? - e kérdés foglalkoztat sokakat a keszthelyi gimnázium jövőjével kapcsolatban Fotó: Keszey Ágnes

- Ha a premontrei apátság átveszi az iskolát, azt jelenti, hogy mint világi iskola megszűnik és egyházi gimnáziummá alakul. Több pedagógus kijelentette, hogy ha átkerül az iskola, nem biztos, hogy itt szeretné folytatni a munkáját. A Vajda János Gimnázium több évtizede kialakult hírnevét nem kellene ezzel rontanunk. A szülői munkaközösség egyértelműen azt támogatja, hogy ne legyünk vallási gimnázium, maradjunk a KLIK fenntartásában, legyünk függetlenek - fogalmazta meg álláspontjukat érdeklődésünkre Molnár Krisztina SZM-elnök.

Felidézte: a fórumon elhangzott, hogy a premontrei apátság egyelőre nem tervez változásokat. Az iskola honlapján elérhető nyílt levélben úgy fogalmazott az iskola igazgatója, "a gimnáziumban a 2017/2018-as tanévben semmilyen változás nem lesz (tagozatok, csoportbontások, tanári gárda, stb.). Az esetleges változásokat öt év után felmenő rendszerben szeretnék megvalósítani."

- Ezt hallottuk is a fórumon, viszont nemcsak a jelenlegi vajdás diákokra, hanem a jövőben ebbe a gimnáziumba készülőkre is gondolnunk kell. Ha egyházivá alakul, problémát fog jelenteni, hogy azoknak, akik független iskolába szeretnék járatni gyermekeiket, hévízi, nagykanizsai vagy zalaegerszegi gimnáziumba kell íratni. Amikor a gyermekem továbbtanulásáról volt szó, a jó pedagógusok miatt tereltem ide őt. A szülők félelme, hogy ha ezen pedagógusok felállnak - mert előfordulhat -, akkor az az oktatási színvonal jelentős csökkenéséhez vezet - fogalmazta meg a szülők kételyeit Molnár Krisztina.

A szülők nem szeretnének változást az iskola életében - mondta Molnár Krisztina

Maradtak kérdéseik, szeretnék tudni, hogy ha pedagógusok távoznak, őket hogyan pótolják, hogyan történik egy átvételi folyamat, miképp alakul a tanárok bére, ha kikerülnek a közalkalmazotti törvény hatálya alól. Az SZM-elnök elmondása szerint úgy érzik, sok kérdésükre általános, feltételes módban elhangzott válaszokat kaptak, ők szeretnék ezeket konkrét, előzetes megállapodás formájában látni.

Zámbó Zoltán, a gimnázium földrajz-matematika szakos tanára "Egy esetleges fenntartóváltás matematikai megközelítésben" címmel küldte el levelét szerkesztőségünknek, közzétételt kérve. Megfogalmazása szerint azt vizsgálja: "kiknek lenne kedvére való egy ilyen fenntartóváltás". Arról írt, hogy a legutolsó, 2011-es népszámláláson a válaszadók 53,5 százaléka vallotta magát katolikusnak, 2001-ben ez az arány 61,1 volt. Írt egy másik felmérésről is, melyről körülbelül tíz éve hallott a rádióban, s földrajzórákon ismerteti is a diákoknak, amikor a lakosság vallási megoszlásáról tanulnak. Közlése szerint azt kutatták, hogy a lakosság mindennapjai során milyen arányban követi az egyházak, felekezetek vallási előírásait, útmutatásait.

Feljegyzett adata szerint a katolikus egyházat a lakosság 11 százaléka követi. "Tehát minden öt, magát katolikusként meghatározó magyar ember közül négy egyháza részéről sem fogadja el a kézi vezérlést, hanem az élet számos területén fenntartja magának az önálló véleményalkotás, cselekvés szabadságát. A déli harangszó hallatán nem vágják magukat vigyázzba, nem kezdenek el imádkozni, mert bizonyára többségében úgy gondolják, hogy mindenkinek személyes magánügye, hogy hol és milyen formában lép kapcsolatba teremtőjével. Valószínűnek tartom, hogy gyermekeiket sem szeretnék olyan iskolába járatni, ahol ez az ósdi regula elvárás"- fogalmazta meg véleményét.

Számára kérdéses, hogy fenntartóváltás esetén az anyagi kényszerűségből maradó pedagógusok "vajon milyen hangulatban, milyen kedvvel fognak tanítani egy általuk nem akart, ízlésüktől, mentalitásuktól idegen iskolában. A romló demográfiai helyzet, a csökkenő gyerekszám közepette a lakosság 11 százalékára - vagy nem sokkal többre - csökkent merítési bázisa a továbbiakban milyen színvonalú oktatást tesz majd lehetővé? Vagy mindez nem is számít? Egészen másról van szó?"- írta Zámbó Zoltán.

Az egyházi iskola irányt mutat, de lehet más utat is követni - hangsúlyozta Őry Gábor

A fórumon magánemberként vett részt dr. Ifi Ferenc, ám önkormányzati képviselőként szélesebb körű tájékoztatást tart szükségesnek.
- Én bencés gimnáziumba jártam és mint KDNP tag természetesen minden fenntartás nélkül támogatom az átvétel tervét. Mint önkormányzati képviselő kicsit nehezebb helyzetben vagyok: választókörzetemet kell képviselnem.. Amennyiben az önkormányzatnak valamilyen beleszólási lehetősége lesz a döntésbe, akkor megkérdezem a körzetemben élőket lakossági fórum keretében - mondta megkeresésünkre dr. Ifi Ferenc.

A fenntartóváltás szándékát február 28-ig kell jelezni. A képviselő úgy véli, nem kell elsietni a döntést, szélesebb körű tájékoztatás és igényfelmérés után - ha a lakosság többsége támogatja - jövő ilyenkor is lehet jelezni. Fontosnak tartja, hogy azok a szülők is kifejezhessék véleményüket, akiknek pár év múlva kell dönteni gyermekük továbbtanulásáról.

- Véleményem szerint a fórumon az apát úr, nyilván nem minden apró részletre kiterjedő, de korrekt tájékoztatást adott. Az érdeklődők részéről elhangzottak olyan megszólalások is, melyekkel szerintem félretájékoztatták az ott lévőket. Az egyházi működtetésű iskola nem kolostor. Nagyon örülnék, ha keresztény szellemiségű oktatás terjedne el az országban, aminek a lényege nem más, csak annyi, hogy szeresd felebarátodat legalább úgy, mint saját magadat. Nem kellene félni a lakosságnak és a pedagógusoknak sem, ugyanúgy kellene tanítani tovább, mint eddig.

A szülők részéről sok kérdés felvetődött, milyen előírások, elvárások vannak egy egyházi iskolában. Erre a 2004 óta a Veszprémi Főegyházmegye fenntartásában működő Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola igazgatója adott választ.

- Azok az egyházi fenntartású iskolák, melyek az állammal köznevelési megállapodást kötöttek és ezért kiegészítő támogatásra jogosultak, kötelesek biztosítani a világnézetileg semleges oktatást. Nem kényszeríthetik a diákokat semmiféle vallásos nevelésben való részvételre. Egy egyházi iskola lehetőséget, irányt mutat, amit lehet követni, de más utakon is lehet járni, ha valaki nem azt az értékrendet választja - szögezte le Őry Gábor.

A Ranolder-iskolában a tanévnyitó és -záró szentmise keretében zajlik. Az osztályok félévente, az iskola teljes közössége pedig havonta egyszer közös misén vesz részt. Az intézmény igazgatója hozzátette: hozzájuk járnak evangélikusok és reformátusok is, és kiválóan megértik egymást. Olyan még nem fordult elő az iskola történetében, hogy egy szülő azt kérte volna, gyermeke ne részesüljön vallásos nevelésben.

- Ha mégis ilyen igény lenne, meg tudnánk oldani. Alapelveikkel, a toleranciával, a türelemmel, a szeretettel is együtt jár és belefér. Szeretettel várjuk azokat is, akik nem a mi értékrendünket vallják. Nem is tehetnénk, hogy ne oldjuk meg, hiszen a mi iskolánk is részt vesz az állami feladatellátásban. Minden köznevelési intézményre ugyanazon szabályozások, tantervek vonatkoznak. A tananyag is ugyanaz, annyi minimális eltérés van, amennyi az állami intézményeknél is. A különbség, hogy nálunk nem egy, hanem két hittanóra van hetente, de ehelyett választható az erkölcstan, úgy, mint minden más iskolában. A pedagógusi előmeneteli rendszer is ugyanaz mindenhol - világított rá az egyházi iskolák működésére Őry Gábor.

A Vajda János Gimnázium tervezett fenntartóváltásával kapcsolatosan a fórum után megkerestük a Csornai Premontrei Apátság elöljáróját.

- Az iskola oktatási-nevelési intézmény, nem hitéleti, nem lehet a kettőt összekeverni. Ugyanakkor a katolikus iskolának megvan a maga küldetése, az egyház és a társadalom felé is - hangsúlyozta Fazekas Márton apát.

A szülők kétségeiről úgy vélekedik, hogy a változás lehetőségének a ténye is erős tényező, és a világnézeti különbségek is megmutatkoztak.

- Van, aki vallásos és van, aki nem, van, aki el tud fogadni egy felekezeti iskolát, van, aki nem. Fenntartóváltás esetén minden változtatást csak felmenő rendszerben lehet eszközölni. Az érvényben lévő felvételi rendszerben nem derül ki, hogy ki milyen vallású, így nem is igazán lehet ez alapján válogatni. Bevett gyakorlat, hogy a történelmi egyházak által fenntartott iskolákban sok más felekezetű, sőt felekezeten kívüli diák is jár és tanul. Nyilván a lelki életet, a lelkiséget nem lehet senkire rákényszeríteni, csak keretet lehet adni. Ugyanakkor az az értéksemleges oktatás, amit annyira féltenek, szerény véleményem szerint nem létezik, teljesen másról van itt szó - fejtette ki véleményét Fazekas Márton apát.

A finanszírozási rendszerről megtudtuk: az egyházi működtetésű iskolák a diákonként egységes állami normatívából és az egyház által biztosított működési támogatásból gazdálkodnak. Mindezekről elszámolással tartoznak a Magyar Államkincstárnak. Az apát hangsúlyozta: az átvétel nem eldöntött tény.

- Ismerjük a tanári kar álláspontját, ismerjük valamelyest a szülők véleményét. Most vagyunk abban a helyzetben, hogy az eddigi ismereteink és tapasztalataink alapján el kell döntenünk, elindítjuk-e a hivatalos folyamatot. Felajánlottunk egy lehetőséget az intézménynek, amely valaha 140 éven keresztül a miénk volt, tehát történelmünk van, amelyet egyébként a mostani gimnázium is büszkén a magáénak vall. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez a lehetőség nem mindenkinek tetszik, mégis úgy gondoltuk, hogy felkínáljuk. Amennyiben a további egyeztetések kapcsán úgy döntünk, hogy megindítjuk a hivatalos eljárást, akkor hátravan még a konkrét szavazás a szülők, illetve a nagykorú diákok részéről. Minimum 50 százalék plusz 1 támogatónak kell lenni, ez törvényi feltétel. Ezután kezdődhetnek meg a tárgyalások a mostani és a leendő fenntartó között az átvételről, melyet az illetékes miniszternek is jóvá kell hagyni - adott tájékoztatást lapunknak Fazekas Márton apát.

A fórumot követően péntek este eljuttattuk kérdéseinket a gimnázium igazgatójának is. Szerdai lapzártánkig nem kaptunk választ megkeresésünkre.

Keszey Ágnes

 

2017. január 12., 16:06 szerző: Keszey Ágnes fotós: Keszey Ágnes

Keszthely - Egyeztetések kezdődnek, miként tudja átvenni fenntartásba a gimnáziumot a premontrei rend – jelentette be Keszthely polgármestere az újévi fogadáson a napokban. Az intézmény igazgatójától megtudtuk: az ötlet onnan ered, hogy a szomszédos iskolánál is e rend lesz a fenntartó.
 

A gimnázium szoros szomszédságában lévő rendházban működik a budapesti székhelyű Szociális Missziótársulat által fenntartott Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium.
– Idősek már a szerzetes nővérek, ezért lesz fenntartóváltás. Legelőször a csornai premontrei apátságnak ajánlották fel az intézményt, mivel ők az épület tulajdonosai. Az iskolát a jelenlegi formájában, jelenlegi dolgozói létszámmal és státusszal veszik át – mondta érdeklődésünkre Kiss Katalin igazgató.
 

A  gimnázium épülete, mellette a rendház, melyben a Farkas Edit Szakközépiskola működik

A szakképző iskola vezetője idézte az apát jognyilatkozatát: az "iskolát nem szándékozunk sem korlátozni, sem megszüntetni, sőt inkább fejleszteni. Nyilvánvaló, hogy amennyiben – és ezt nagyon feltételesen írom –  átvesszük a Vajda gimnáziumot, akkor szükséges a két intézmény kapcsolatát új alapokra helyezni és az együttműködésből mindkét intézmény számára pozitív távlatokat teremteni.”-  írta Fazekas Zoltán Márton csornai apát. Ebben az iskolában nyáron megtörténik a fenntartóváltás.

A gimnáziummal viszont nemrégiben kezdődtek a tárgyalások. Az iskola igazgatója hangsúlyozta: sok a nyitott kérdés, de sok lehetőséget lát a rendház adottságai révén. Tervek is vannak, ha a premontrei rend működtetné ezt az iskolát is.

Szörényi Zoltán  a gimnázium igazgatója lehetőséget lát a fenntartóváltásban– Fizikailag nagy segítség lenne: a gimnázium nagyon csúcsra van járatva. A szomszéd épületben van egy tornaterem. Nagyon szeretnénk már, ha kollégiuma lenne ott a gimnáziumnak. A rendházban most is működik a Farkas Edit iskola kollégiuma. Hosszútávú terv, hogy menza is működne. Ezek lennének a fizikai paraméterek, melyek vonzóvá teszik. A másik, hogy gazdaságilag önálló lenne az iskola.

Eszmeileg nem szeretnénk feladni a nyitottságunkat. A Vajda János Gimnázium mindenkit szeretettel fogad nemre és felekezetre való tekintet nélkül, ezt semmiképpen sem szeretnénk feladni, hiszen ez egy értéke a gimnáziumnak. Kérdés az, hogy ez mennyiben egyezik meg apát úrék elképzeléseivel – szólt a tisztázandó kérdésekről és tervekről Szörényi Zoltán, a gimnázium igazgatója. A fenntartóváltás tervéről egyeztetnek a jelenlegi működtetővel, az önkormányzattal, pedagógusokkal, szülői munkaközösséggel és a diákönkormányzattal.

A gimnáziumot egyébként korábban: 1808-tól az 1948-as államosításig a Csornai Premontrei Rend működtette.

A premontrei gimnáziumban végzett utolsó osztály tablóképe

 

 

K

Keszthely 2017. november 23. Szerző: Keszey Ágnes

 Az intézmény fennállásának 245 éves évfordulója tiszteletére tartottak ünnepséget pénteken, a Balaton Színházban. Manninger Jenő országgyűlési képviselő szólt először a jelenlevő diákokhoz, pedagógusokhoz, a Szülői Munkaközösség és az Öregdiákok Egyesülete, valamint a tankerület képviselőihez és a meghívott vendégekhez.„ Ennek az iskolának van elismerésre okot adó múltja, méltán büszke jelene és amennyiben így folytatja, sikeres és biztos jövője”- összegezte a Vajda János Gimnázium működését Ruzsics Ferenc polgármester azon az ünnepségen, melyet az intézmény 245 évvel ezelőtti alapításának emlékére és az addig eltelt időszak tiszteletére tartottak.
1772-ben, 3 osztályos iskolaként kezdte meg működését a keszthelyi gimnázium, mely 1892-ben költözött az akkor felavatott iskolaépületbe.
Az intézmény fennállásának 245 éves évfordulója tiszteletére tartottak ünnepséget pénteken, a Balaton Színházban. Manninger Jenő országgyűlési képviselő szólt először a jelenlevő diákokhoz, pedagógusokhoz, a Szülői Munkaközösség és az Öregdiákok Egyesülete, valamint a tankerület képviselőihez és a meghívott vendégekhez. 245 év alatt sok minden történt. 1924-ben az ország legjobb intézményének nyilvánították. Négyszer is előfordult a 18. és 19. században, hogy el akarták vinni a gimnáziumot a városból. Aki idejárt, mindenki büszke arra, hogy Vajdás volt. Az elmúlt tíz év is hozzájárult ehhez, ezidő alatt is fejlődött az intézmény – idézte fel Manninger Jenő. Megemlékezett arról az időszakról is, amikor az iskolát az elnökségével dolgozó Zala megyei önkormányzat működtette. Szólt a tornatermet magába foglaló Mozgás háza, valamint a Vajda-labor létrehozásáról is.

Ruzsics Ferenc polgármester, egykori keszthelyi gimnazista személyes élményeit idézte fel köszöntőjében. Elmesélte, hogy édesapja is itt tanult premontrei diákként, ő itt ismerte meg szintén Vajdás feleségét és lányuk is itt érettségizett.
Nagyon sokat köszönhetek, köszönhetünk ennek az iskolának. Az a tudás, amit itt szereztem meg, biztos alapot adott arra, hogy továbbtanulhassak és kacskaringós életutam ellenére is megálljam mindenhol a helyemet. Öröm megélni, hogy a gimi az utóbbi jó pár évben egyre előrébb kerül a középiskolák ranglistáján- mondta a polgármester.Az iskola épületeit, az oktatás infrastrukturális feltételeit, az elmúlt években megvalósult fejlesztéseket Szörényi Zoltán igazgató mutatta be, aki beszélt az oktató-nevelő munkáról, eredményes felvételi és továbbtanulási mutatókról, sport és tanulmányi versenyeredményekről is.
Az iskola épületeit, az oktatás infrastrukturális feltételeit, az elmúlt években megvalósult fejlesztéseket Szörényi Zoltán igazgató mutatta be, aki beszélt az oktató-nevelő munkáról, eredményes felvételi és továbbtanulási mutatókról, sport és tanulmányi versenyeredményekről is. Az iskola épületeit, az oktatás infrastrukturális feltételeit, az elmúlt években megvalósult fejlesztéseket Szörényi Zoltán igazgató mutatta be, aki beszélt az oktató-nevelő munkáról, eredményes felvételi és továbbtanulási mutatókról, sport és tanulmányi versenyeredményekről is.
Bejelentette, hogy az országos rangsorban a Vajda János Gimnázium a 36. helyen szerepel. Kiemelte, hogy az eredményekhez kiváló diákok és kiváló tanárok szükségesek és fontos az az együttműködés a fenntartóval és szülőkkel is.
 

Keszey Ágnes