KESZEY ÁGNES   2018. március 21

agnes.keszey@zalaihirlap.hu

Aktívak a vajdás öregdiákok

Hajdani és a mai tanárok ellőtt tisztelegnek, és támogatják a tanulókat

 KESZTHELY Az egykori diákok segítik a mostani gimnazistákat, és tisztelegnek a hajdan a középiskolába tanító pedagógusuk előtt. Erről is szó esett a Vajda János Öregdiákok közgyűlésén.

A régió egyik legnagyobb szervezeteként, közel 570 egykori gimnazistával működik a Vajda János Öregdiákok Egyesülete. A közelmúltban tartották a közgyűlésüket, amelyen a tavalyi évről szóló beszámolóból kiderült: tagdíjak, adományok, Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Tapolca anyagi támogatásának köszönhetően az egyesület megvalósította a 2017-re kitűzött céljait.

- Támogatjuk a diákokat. Tavaly a költségvetésünkből a legnagyobb összeget, 520. ezer forintot erre a célra fordítottuk, a 4,75 tanulmányi átlag felett teljesítő, szociálisan rászoruló tanulókat segítettük. A kiemelkedő tanulmányi vagy versenyeredményt elért diákokat is jutalmaztuk közel 110 ezer forinttal. A június eleji hagyományos öregdiák-találkozón megajándékoztuk a gimnáziumot körülbelül 320 ezer forint értékben öt udvari paddal ismertette dr. Gárdos Tamás, a szervezet elnöke.

Pedagógusok is kaptak elismeréseket. A ballagáson a búcsúzó diákok titkos szavazata alapján minden évben átadják a négy év legnépszerűbb tanárának (pénzjutalommal is) járó Dugonics-díjat, melyet most Szabó Edit érdemelt ki. Tavaly alapították a Vajda-napok legaktívabb tanárának járó díjat, melyet Fonyó Lajos nyert el. Az egyesület fedezte a pedagógusok csapatépítő kirándulásának buszköltségét is. Az öregdiákok az idei évre is megfogalmazták terveiket: a tanulók támogatása és a gimnázium tárgyi eszközeinek lehetőség szerinti bővítése most is cél. A hagyományok, eszmei értékek megőrzése és továbbadása is fontos.

- Nyári találkozóinkon hagyományosan megemlékeztek a 70-80 éves öregdiákok hajdani ('50-es, '60-as években tanító) nagy hírű tanáraikról. Ezeket az előadásokat Kardos József öregdiáktársunk tartotta. Két éve termet neveztünk el dr. Nagy Zsigmondnéról, aki jelen is volt az eseményen. Továbbra is szeretnénk a tanárokat még életükben megbecsülni, ezért elhatároztuk: minden közgyűlésünkre meghívunk egy vagy két nyugdíjas tanárt, és bemutatjuk munkásságukat. Most elsőként Lőrincz Lajos tanár úrra esett a választás, azért is, mert áprilisban lesz 88 éves  mondta dr. Gárdos Tamás.

  

    Lőrincz Jajost (jobbra) köszöntötték az öregdiákok, dr. Gárdos Tamás nyújtott át neki ajándékot

                                                                                                                                   Fotó: Keveházy Balázs