Az 1963.-ban végzett IV.C osztály 50 éves érettségi találkozója

Osztályfőnök: Dr. Nagy Zsigmondné

2013.június 1-én tartotta az 1963-ban érettségizett IV.C osztály 50 éves érettségi találkozóját.

1963-ban 45-en érettségiztünk dr. Nagy Zsigmondné, Gitta néni (vagy ahogy mindenki ismeri és becézi, Natasa) osztályában, mondhatni jó eredménnyel. Az osztály létszámnak közel a fele tanult tovább főiskolán vagy egyetemen.
Az eltelt ötven évben sajnos nagyon megfogyatkoztunk. A tablónkon feltüntetett tanári karból mindössze hárman vannak életben. Diáktársaink közül 9-en haltak meg:
Bors Éva
Horváth Gábor
dr. Karancsi László
Keczeli Ferenc
Kulcsár Erzsébet
Máté Csaba
Rimmer József
Simán Mária
Szanati Mária

A találkozón résztvevők létszáma mindössze 21 fő volt. Nagyon hiányoltuk a többieket, akiket sem az értesítés, sem pedig Búzás Mariann barátnőnk telefonálgatása nem tudott rávenni a találkozásra. Mivel több osztály is találkozott ezen a napon, sajnos nem kaphattuk meg az utolsó tantermünket, de ez senkit sem keserített el. Egymásnak örülve, nagyon jó hangulatban telt a délelőtt. A megnyitó után Szabó András, aki nagykövetként fejezte be külügyes pályafutását, köszöntötte hajdani osztályfőnökünket, méltatva nagytudású tanárnőnk érdemeit, melyeket mi annak idején – betudhatóan népszerűtlen tantárgyainak – elmulasztottunk.
Az örömteli beszélgetés után csatlakoztunk az öregdiákok Balaton parti gulyás partyjához, természetesen külön asztaltársaságot alkotva. Így zavartalanul folytathattuk a beszélgetést. Nagyon kellemes volt a Balatonban gyönyörködve felidézni elmúlt idők történéseit.

Megpróbálom felidézni, hogy kik is voltak jelen a találkozón:
Búzás Mariann, Bujtor Margit, dr. Farkas Attila, Fülöp Jenő, Ittzés Ildikó, Kámán László, dr. Koncz István, Kovács Gabriella, dr.Lébényi Sándor, Mészáros Mária, Mikola Zsuzsa, Nagy Erika, Nagy László, dr.Papp Klára, Pothárn Ágnes, Ritter Ibolya, Schulz Mária, Szabó András, Tóth Éva, Zombor Mária, Zsiray Margit,

A résztvevők ilyen módon regisztrálták magukat a Keszthelyi Öregdiákok soraiban. Reményeink szerint automatikusan kapják a meghívót a 2014-es júniusi összejövetelre is. Így megkíméljük Búzás Mariann osztálytársunkat az értesítésektől, amivel 50 éven keresztül fáradozott.

Zsirai Margit